Therapie

Na een eerste telefonisch contact start ik steeds met een persoonlijk anamnesegesprek en een gericht onderzoek om de spreekmoeilijkheden in kaart te brengen. Indien aangewezen kan daarna individuele therapie opgestart worden.

De behandeling die ik aanbied, is een sociaal-cognitieve gedragstherapie. De therapie is gericht op het beïnvloeden van de cognities en de emoties, alsook op het aanleren van specifieke vaardigheden met het oog op het spreken.

De behandeling is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten inzake het ontstaan en de ontwikkeling van stotteren en steunt op de jarenlange ervaring van clinici (CIOOS).

Doelgroep:
Kleuters (2 – 6 jaar)*
Kinderen (7 – 12 jaar)*
Tieners en adolescenten (12 – 18 jaar)
Volwassenen (> 18 jaar)

Een bijkomend overleg met de school en andere belanghebbende partijen is steeds mogelijk.

  • Bij kleuters en jonge kinderen gaat de individuele therapie steeds gepaard met een oudercursus.